Tenisový kurt zimní stadion

U zimního stadionu je možné hrát na jednom tenisovém kurtu. Šatny a sprcha jsou k dispozici v budově zimního stadionu.

REZERVACE

Rezervace tenisových kurtů najdete zde nebo telefonicky +420 774 492 457

HERNÍ ŘÁD TENISOVÝCH KURTŮ

 1. Herní řád umožňuje hru na kurtu u ZS buď na základě celoročně uzavřené dohody na pevně obsazené termíny hraní, případně dle individuální objednávky na konkrétní termín.
 2. Zájemce o pravidelné hraní se předem nahlásí správcům tenisového areálu a dle volných termínů bude sjednán celosezónně daný termín obsazení kurtu.
 3. Ostatní zájemci si mohou dohodnout termín hraní ve volných časech dle rozpisu rezervace kurtu. Ten najdete zde nebo telefonicky +420 774 492 457.
 4. Hrací doba je stanovena od 8h do 20h. V případě nepříznivého (deštivého) počasí jsou tenisové kurty na nezbytně dlouhou dobu uzavřeny.
 5. Bez vědomí správce nesmí žádný hráč na tenisový dvorec nastoupit!
 6. Před započetím hry zájemce zaplatí správci pronájem tenisového kurtu na předem dohodnutou dobu hraní. Ti co mají zakoupeno celosezónní hraní se musí vždy prokázat permanentkou na svoje jméno!
 7. Na tenisový kurt je povolen vstup pouze v tenisové obuvi.
 8. Hráč je povinen po skončení hry důkladně kurt upravit hrablem, následně sítí a připravit tak dvorec pro dalšího zájemce o hru. Je povinen dokončit řádnou údržbu kurtu před uplynutím sjednané doby na hru. Hráč zodpovídá za svého působení na hřišti za svěřený majetek a může být v případě poškození i postihován, vykázán nebo dále již nepřipuštěn na kurt u zimního stadionu v Náměšťi nad Oslavou.

CENÍK HRANÍ A PLATBA

 1. Cena za celý tenisový kurt
       
   
     kdy a kdo

  pondělí až pátek

  sobota a neděle

  dopoledne 8:00 až 14:00

   100,- Kč/hod.

   100,- Kč/hod.

  Odpoledne 14:00 až 22:00

   150,- Kč/hod,

   150,- Kč/hod,

  děti s studenti do 18 let

  100,- Kč/hod.

  100,- Kč/hod.

   
     

   

       
 2. Sezónní permanentka, zahrnující pravidelné hraní dvou rezervovaných hodin týdně stojí 3.100,- Kč za každého hráče. Dále možno hrát v čase stálé rezervace permanentky jiného hráče (po dohodě s ním), který má také vyhrazený čas. Po předchozí rezervaci lze využívat i další volné časy během týdne. 
 3. Druhá verze "Permanentky na jméno" stojí 1800,- Kč při stejných podmínkách jako předchozí varianta, ale bez pravidelně rezervovaných hodin.
 4. Klíče od kurtu se vyzvedávají a platby za hodinové hraní i permanentky se platí správci areálu Hájek oproti pokladnímu dokladu.